Raná péče Třebíč Raná péče Třebíč Raná péče Třebíč
Charita Česká republika

Vyhledávání

Komu služby poskytujeme? Tisk Email

Vymezení cílové skupiny věkem:

 

Děti od 0 – 7 let věku, péče zahrnuje podporu celé rodiny.

 

 

 

Vymezení cílové skupiny okruhem osob:

 

1. rodiny s dětmi s kombinovaným postižením

2. rodiny s dětmi s mentálním postižením

3. rodiny s dětmi s tělesným postižením

4. rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

5. rodiny s dětmi s ohrožením vývoje

 

Územní působnost:

Raná péče Třebíč poskytuje služby rodinám na Třebíčsku, Jihlavsku, Znojemsku a přilehlých regionech. Přilehlé regiony – max. 70 km od Třebíče.

Kapacita střediska je 44 uživatelských rodin.
 

Asociace rané péče

Raná péče Třebíč je aktivním členem Asociace pracovníků v rané péči (APRP), která sdružuje odborníky pracující v rané péči a zasazuje se o udržení a rozvoj tohoto oboru i služby. Naše pracoviště je držitelem Garance kvality, kterou APRP uděluje pracovištím pracujícím podle standardů rané péče.

 

Renaissance -certifikované pracoviště magnetoterapie
Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS