Raná péče Třebíč Raná péče Třebíč Raná péče Třebíč
Charita Česká republika

Vyhledávání

Co je raná péče? Tisk Email

 

Milí rodiče,

narodilo se vám dítě a přemýšlíte, jak mu co nejlépe pomoci v jeho vývoji? V období prvních měsíců a roků života je vývoj malého děťátka nejrychlejší. Systematickou péčí v domácím prostředí lze určitá omezení zmírnit. Rádi bychom vás na této nelehké cestě provázeli.

 

 

Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají první tři roky. V tomto období jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Z těchto poznatků vychází raná péče.

 

Co je to raná péče?

Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Základem komplexní péče je rozvoj všech dovedností a schopností dítěte a jeho začlenění do společnosti. Začíná zjištěním ohrožení nebo postižení dítěte a končí integrací dítěte nebo zařazením dítěte do vzdělávací instituce.

 

 

Asociace rané péče

Raná péče Třebíč je aktivním členem Asociace pracovníků v rané péči (APRP), která sdružuje odborníky pracující v rané péči a zasazuje se o udržení a rozvoj tohoto oboru i služby. Naše pracoviště je držitelem Garance kvality, kterou APRP uděluje pracovištím pracujícím podle standardů rané péče.

 

Renaissance -certifikované pracoviště magnetoterapie
Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS